"Klaar voor BSO Move it? "
 

Onze visie                                                      

BSO Move it heeft de ambitie om een groter deel van de kinderen plezier te laten beleven in sport en muziek. En dit te laten ervaren en waarderen. Dit doen we met gediplomeerd personeel die beweging en muziek op het juiste niveau aanbieden. Kinderen op een leuke en sportieve manier begeleiden tijdens sport en spel geeft ons voldoening. Naast ons eigen aanbod zoeken we aansluiting met diverse verenigingen en sportclubs die het belang van sport, bewegen en muziek van het kind net als wij erg belangrijk vinden. 

Bij Move It vinden wij dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen op zijn eigen manier en eigen tempo.  Deze visie is ons uitgangspunt van waaruit wij met de kinderen en met elkaar omgaan. 


Waarin willen wij ons onderscheiden ten opzichte van andere BSO's? 

* Kinderen in en rondom de gemeente Gennep (Ottersum, Heijen en Milsbeek) optimaal tot ontwikkeling  laten komen in sportief, motorisch en muzikaal opzicht

* Flexibel zijn voor ouders. Dit houdt in dat wij altijd kijken naar een oplossing voor de opvang van uw kind(eren). Ook het aanbieden van de verschillende pakketten / tarieven zal daaraan bijdragen. 

* Gezond en bewust bezig zijn met voeding en beweging.  Wij bieden verschillende soorten fruit, groente en andere gezonde producten aan. Uitzonderingen zijn er bijvoorbeeld bij een traktatie voor een verjaardag of rond feestdagen.

* Variatie in activiteitenaanbod op sport- en muziekgebied en enthousiasme door de pedagogisch medewerkers.

* Veiligheid en betrouwbaarheid. Het aanbieden van de activiteiten en het halen en/of brengen naar de school moet op een veilige manier kunnen gebeuren. Vóór de activiteiten maken we duidelijke afspraken met elkaar wat wel en niet kan/mag.


- Pedagogisch beleidsplan BSO Move it

- Veiligheids- en gezondsheidplan BSO Move it


 
 
 
 
E-mailen
Bellen