"Klaar voor BSO Move it? "
 

Onze visie

BSO Move It wil ervoor zorgen dat alle kinderen een fijne opvangmiddag ervaren. Dit willen we bereiken door bij te dragen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Een plek bieden waar kinderen zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen in wie zij zijn en waar zij volop ontwikkelkansen krijgen. We stimuleren de ontwikkeling middels een gevarieerd aanbod aan spel, beweeg en muziekactiviteiten. Deze activiteiten laten we op een speelse manier aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind. Maar er is ook ruimte voor vrije tijd, waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken.

De ontwikkeldoelen die wij hierbij nastreven zijn:

Het bieden van emotionele veiligheid.
Overdracht van normen en waarden.
Het bevorderen van de persoonlijke competenties.
Het bevorderen van de sociale competenties.  

Waarin willen wij ons onderscheiden ten opzichte van andere BSO's?

Flexibel zijn voor ouders. Dit houdt in dat wij altijd kijken naar een oplossing voor de opvang van uw kind(eren). Ook het aanbod van onze verschillende pakketten en tarieven zal daaraan bijdragen.

Gezond en bewust bezig zijn met voeding en beweging. Wij bieden verschillende soorten fruit, groente en andere gezonde producten aan. Daarnaast kunnen kinderen gebruik maken van onze SlimFit maaltijden. Handig bijvoorbeeld als uw kind vroeg in de avond sport.

Variatie in activiteitenaanbod op sport- en muziekgebied en enthousiasme bij de pedagogisch medewerkers.

 Veiligheid en betrouwbaarheid. Het aanbieden van de activiteiten en het halen en/of brengen naar de school moet op een veilige manier kunnen gebeuren. Vóór de activiteiten maken we duidelijke afspraken met elkaar wat wel en niet kan/mag.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen